سفارش تبلیغ
صبا
[ و فرمود : ] آنجا که گفتن باید خاموشى نشاید ، و آنجا که ندانند ، به که خاموش مانند . [نهج البلاغه]
کربلا

Zaker, [27.10.17 22:57]

ا ر بعین منتظر ماست بیا تا بر ویم

دعوت حضرت زهراست بیاتابرویم

ازعلی اذن بگیریم برویم کرببلا

      از نجف پای. پیاده.  بیا تا برویم

به ندای پسرفاطمه لبیک بگو

    دعوت یوسف زهراست بیاتابرویم

       اربعین منتظرماست......

دست وپای تواگر خسته شده می دانم

          دست و پا میزند اکبر.بیا تا برو یم

گرچه تنها زده ای دل بتمنای سفر

      همسفر مهدی زهراست .بیا تا برویم

         اربعین منتظرماست.......

گرچه ازبعدسفرخسته وبیتاب شدی

            بهر بی تابی اصغر بیا تا برو یم

تاول پاوعطش گرچه تراخسته کند

        مرهم پای رقیه است بیا تا برویم

           اربعین منتظرماست.......

گرچه ازغصه جاماندمان میسوزیم

         تا نسوزد دل زینب.بیا. تا بر ویم

جاده عشق پراز ول وله وشور ونوا

         میزبان حضرت سقاست بیاتابرویم

           اربعین منتظرماست.......

درسفرخسته شدی وبدنت دردگرفت

       پس بیادغل وزنجیر .بیا. تا برویم

غصهِ قصهِ سرهای به نی پیرم کرد

    تاکه سردربدن ماست .بیا. تا برویم

           اربعین منتظرماست....

شاکرحضرت حق درسفرکرببلا

          همره خیل ملائک .بیا. تا برو یم

انکه پادرره یاری حرم بردارد

     ذاکرحضرت مولاست .بیا. تا برویم

              اربعین منتظرماست....

سراینده :ملتمس دعا.عبدالغفارذاکر

 


کلمات کلیدی:


نوشته شده توسط اسماعیل اکبری 96/8/7:: 11:55 صبح     |     () نظر