سفارش تبلیغ
سرور اختصاصی
سرور اختصاصی
[ و به پسرش حسن فرمود : ] پسرکم چیزى از دنیا بجا منه چه آن را براى یکى از دو کس خواهى نهاد : یا مردى که آن را در طاعت خدا به کار برد پس به چیزى که تو بدان بدبخت شده‏اى نیکبخت شود ، و یا مردى که به نافرمانى خدا در آن کار کند و بدانچه تو براى او فراهم کرده‏اى بدبخت شود پس در آن نافرمانى او را یار باشى و هیچ یک از این دو در خور آن نبود که بر خود مقدمش دارى . [ و این گفتار به گونه‏اى دیگر روایت شده است که : ] اما بعد ، آنچه از دنیا در دست توست پیش از تو خداوندانى داشت و پس از تو به دیگرى رسد و تو فراهم آورنده‏اى که براى یکى از دو تن خواهى گذاشت : آن که گرد آورده تو را در طاعت خدا به کار برد پس او بدانچه تو بدبخت شده‏اى خوشبخت شود ، یا آن که آن را در نافرمانى خدا صرف کند پس تو بدانچه براى وى فراهم آورده‏اى بدبخت شوى و هیچ یک از این دو سزاوار نبود که بر خود مقدمش دارى و بر پشت خویش براى او بارى بردارى ، پس براى آن که رفته است آمرزش خدا را امید دار و براى آن که مانده روزى پروردگار . [نهج البلاغه]
کربلا

Zaker, [27.10.17 22:57]

ا ر بعین منتظر ماست بیا تا بر ویم

دعوت حضرت زهراست بیاتابرویم

ازعلی اذن بگیریم برویم کرببلا

      از نجف پای. پیاده.  بیا تا برویم

به ندای پسرفاطمه لبیک بگو

    دعوت یوسف زهراست بیاتابرویم

       اربعین منتظرماست......

دست وپای تواگر خسته شده می دانم

          دست و پا میزند اکبر.بیا تا برو یم

گرچه تنها زده ای دل بتمنای سفر

      همسفر مهدی زهراست .بیا تا برویم

         اربعین منتظرماست.......

گرچه ازبعدسفرخسته وبیتاب شدی

            بهر بی تابی اصغر بیا تا برو یم

تاول پاوعطش گرچه تراخسته کند

        مرهم پای رقیه است بیا تا برویم

           اربعین منتظرماست.......

گرچه ازغصه جاماندمان میسوزیم

         تا نسوزد دل زینب.بیا. تا بر ویم

جاده عشق پراز ول وله وشور ونوا

         میزبان حضرت سقاست بیاتابرویم

           اربعین منتظرماست.......

درسفرخسته شدی وبدنت دردگرفت

       پس بیادغل وزنجیر .بیا. تا برویم

غصهِ قصهِ سرهای به نی پیرم کرد

    تاکه سردربدن ماست .بیا. تا برویم

           اربعین منتظرماست....

شاکرحضرت حق درسفرکرببلا

          همره خیل ملائک .بیا. تا برو یم

انکه پادرره یاری حرم بردارد

     ذاکرحضرت مولاست .بیا. تا برویم

              اربعین منتظرماست....

سراینده :ملتمس دعا.عبدالغفارذاکر

 


کلمات کلیدی:


نوشته شده توسط اسماعیل اکبری 96/8/7:: 11:55 صبح     |     () نظر